Karton Kutu

Karton Kutu


B+C Dalga Koli (Çift Dalga Koli) Dopel Koli
Tek Dalga Koli
E Dalga Koli (Mikro Dalga Koli)
B Dalga Koli (İnce Dalga Koli)
C Dalga Koli (İri Dalga Koli)
Koli dediğimizde genelde piyasada yoğunlukla kullanılan koliler aklımıza gelir, Kullanıcıların çoğu bilmez oysaki kolilerin onlarca değişik çeşitleri vardır. Karton kutu diye tabir etmiş olduğumuz kolilerden biraz bahsedelim, Karton koliler, ikiye ayrılır bunlardan birisi Tek Dalga Kutudur. Bu kutular dalga cinslerine göre isimlendirilirler tek dalgadan oluşmuş mukavvalardan üretilmiş kutulara incelik ve kalıklarından ötürü (E, B ve C Dalga Koli), diğerine ise Çift Dalga Koli (B+C Dalga veya Dopel Kutu) diye isimler verilmiştir. Çift Dalga Koli (B+C Dalga Kutu) Yada ''Dopel Kutu'' Öncelikle çift dalga (Dopel) kutulardan bahsedelim; Çift dalga yani Dopel kutular 5 adet kağıdın birbirine lamine edilmesi ile üretilen oluklu mukavva levhalardan oluşan mukavvalardan üretilmiş kutu türlerine denilir, bunlardan dış ve en son kağıt dediğimiz iç kağıt olan son tabaka kağıdı kutunun dış yüzeyinde ve iç yüzeyde bulunan kağıt, kutunun iç ve dış darbelerden, ısı ve nemden oluşan etkileşimini sağlamak içindir, bunların haricinde 2 adet dalga dediğimiz mukavemeti artırıcı kağıt ve dalgaları birbirinden ayıran 1 adet daha ara kağıt bulunmaktadır. Tek Dalga Koli (E, B, C, Dalga Kutu) Mikro Dalga Kutu, İnce Dalga Kutu, İri Dalga Kutu Tek dalga kutular 3 adet kağıdın birbirine lamine edilmesi ile üretilen oluklu mukavva levhalardan oluşan mukavvalardan üretilmiş kutu türlerine denilir, bunlardan dış ve en son kağıt dediğimiz iç kağıt olan son tabaka kağıdı kutunun dış yüzeyinde ve iç yüzeyinde bulunan kağıtlar kutunun iç ve dış darbelerden, ısı ve nemden oluşan etkileşimini sağlamak içindir, bunların haricinde 1 adet dalga dediğimiz mukavemeti artırıcı kağıt bulunmaktadır. Tek dalga kutular kutunun et kalınlığını belirleyen dalga cinslerine göre birbirinden farklılık gösterir.

Ara Karton
Ara Karton

Mesela E dalga mukavvadan üretilmiş kutulara ayni zamanda mikro dalga kutu denilir. E dalgadan daha kalın olan mukavva cinsinden üretilmiş kutuya ise b dalga kutu yani ince dalga kutu denilir, b dalgadan da daha kalın olan mukavva c dalgadır buna da İri Dalga Kutu denilir. Mukavva olarak her ucu de ayni gramajlardan üretilmiş kâğıtların birbirlerine kombine edilmesiyle oluşmaktadırlar. Mukavemet olarak ayni dayanıma sahiptirler fakat görünüm olarak farklılık gösterirler. E dalga dediğimiz mikro dalga, b ve c dalgaya göre daha ince görünür, b dalga ise e dalgadan daha kalındır. Fakat c dalgaya göre biraz ince gibi görünür, c dalga ise hepsinden daha kalın bir görünüme sahiptir fakat her üçünün de mukavemet değerleri aynıdır. Standart tip kutunun bütün kapakları aynı boydadır, kutunun kapak uzunluklarını kutunun genişlik tarafı, yani en tarafı diye tabir ettiğimiz kutunun eni belirler. Kutu ebatı 3 parametreye göre belirlenir, bunlardan 1. parametre kutumuzun Boyu yani bir diğer deyişle uzunluğudur, 2. parametre kutumuzun genişlik tarafı olan yada bir diğer deyişle en tarafı olan kısmıdır, 3. parametre ise kutumuzun yüksekliği yani derinliğidir. Nihai kutu tüketicileri genellikle bunları bilmediklerinden dolayı, 2 parametreyi göz önüne alırlar, ya en ile boyunu söylerler yada boy ile yüksekliğini söylerler, fakat bilmeliyiz ki kutu 3 parametreye göre ebatı belirlenen bir şeydir. Standart tip kutuların dış kapakları kutunun tam ortasında birleşir, Standart kutu tipinde müşterinin isteği doğrultusunda katlanma payı olarak da ek bir pay verilebilmektedir, bunu ril ölçüsü dediğimiz ölçüden çıkarmaktayız, örneğin 60 cm. x40 cm .x40 cm. ebatlında bir kutunun ril ölçüsü aşağıda yazıldığı gibi olmalıdır. 20,3 cm. x40 cm. x20,3 cm. burada yazılı bulunan 20,3 cm’ lik ölçüler kutumuzun kapaklarını, ortada yazılı bulunan 40cm. ise kutumuzun yüksekliğini belirlemektedir. Her iki kapağı metre ile ölçtüğümüzde kutumuzun genişliği ortaya çıkmaktadır, kutunun iç kapakları arasında kalan mesafe kutu boyunu belirlemektedir. Bu tarz kutular genellikle tel zımba ile dikişli olarak dikilip kullanıma hazır hale getirilmektedir fakat müşterilerin isteğine göre yapışkanlı olarak da üretilmektedir. Bu kutular pek çok ürünün ambalajı için kullanılır, ürünün tabanlarda daha iyi korunması istenirse kutu kapakları arasında kalan boşluğa ölçüye uygun bir parça yerleştirilir, buna ara karton denilmektedir, bu yöntem özellikle birden fazla dalgadan üretilen ve bir çok ürünün paketlendiği kutularda kutu tabanında oluşan kademe farkını ortadan kaldırmak için kullanılır.