İnce Dalga Koli

İnce Dalga Koli

B Dalga Koli, yada diğer adıyla ince dalga koli 3 adet kağıdın birbirine lamine edilmesi ile üretilen oluklu mukavva levhalardan oluşan mukavvalardan üretilmiş koli türüne denilir, bunlardan dış ve en son kağıt dediğimiz iç kağıt olan son tabaka kağıdı kolinin dış yüzeyinde ve iç yüzeyinde bulunan kağıtlar kolinin iç ve dış darbelerden, ısı ve nemden oluşan etkileşimini sağlamak içindir, bunların haricinde 1 adet dalga dediğimiz mukavemeti artırıcı kağıt bulunmaktadır. Bu dalga cinsindeki koliler isimlerini dalga boylarından alırlar, B dalga kolilerde dalga cinsi c dalgadan daha ince gibi görünür fakat e dalgaya göre de daha kalın görünürler, kolinin et kalınlığını belirleyen dalga cinslerine göre birbirinden farklılık arz ederler, mesela B dalga mukavvadan üretilmiş kolilere aynı zamanda ince dalga koli de denilir, o yüzden e dalgadan daha kalın olan mukavva cinsinden üretilmiş koliye b dalga koli yani ince dalga koli denilir, b dalgadan da daha kalın olan mukavva cinsi c dalgadır buna da iri dalga koli denilir. Mukavva olarak her üçü de aynı gramajlardan üretilmiş kağıtların birbirlerine kombine edilmesiyle oluşmaktadırlar, mukavemet olarak aynı dayanıma sahiptirler fakat görünüm olarak farklılık arz ederler, e dalga dediğimiz mikro dalga, b ve c dalgaya göre daha ince görünür, b dalga ise e dalgadan daha kalındır fakat c dalgaya göre biraz ince gibi görünür, c dalga ise hem e dalgadan hem de b dalgadan daha kalın görünüme sahiptir fakat her üçünün de mukavemet değerleri aynıdır.

ince dalga
ince dalga

Standart tip kolinin bütün kapakları aynı boydadır, kolinin kapak uzunluklarını kolinin genişlik tarafı, yani en tarafı diye tabir ettiğimiz kolinin eni belirler. Koli ebatı 3 parametreye göre belirlenir, bunlardan 1. parametre kolimizin Boyu yani bir diğer deyişle uzunluğudur, 2. parametre kolimizin genişlik tarafı olan yada bir diğer deyişle en tarafı olan kısmıdır, 3. parametre ise kolimizin yüksekliği yani derinliğidir. Nihai koli tüketicileri genellikle bunları bilmediklerinden dolayı, 2 parametreyi göz önüne alırlar, ya en ile boyunu söylerler yada boy ile yüksekliğini söylerler, fakat bilmeliyiz ki koli 3 parametreye göre ebatlandırılır. Standart tip kolilerin dış kapakları kolinin tam ortasında birleşir, Standart koli tipinde kimi zaman müşterinin isteği doğrultusunda katlanma payı olarak da ek bir pay verilebilmektedir, bunu ril ölçüsü dediğimiz ölçüden çıkarmaktayız, örneğin 60cm.x40cm.x40cm. ebatında bir kolinin ril ölçüsü aşağıda yazıldığı gibi olmalıdır, 20,3cm.x40cm.x20,3cm. burada yazılı bulunan 20,3cm’ lik ölçüler kolimizin kapaklarını, ortada yazılı bulunan 40cm ise kolimizin yüksekliğini belirlemektedir. Her iki kapağı metre ile ölçtüğümüzde kolimizin genişliği ortaya çıkmaktadır, kolinin iç kapakları arasında kalan mesafe koli boyunu belirlemektedir. Bu tarz koliler genellikle tel zımba ile dikişli olarak dikilip kullanıma hazır hale getirilmektedir fakat müşterilerin isteğine göre yapışkanlı olarakda üretilmektedir. Bu tarz koliler pek çok ürünün ambalajı için kullanılır, ürünün tabanlarda daha iyi korunması istenirse koli kapakları arasında kalan boşluğa ölçüye uygun bir parça yerleştirilir, buna ara karton denilmektedir, bu yöntem özellikle birden fazla dalgadan üretilen ve bir çok ürünün paketlendiği kolilerde koli tabanında oluşan kademe farkını ortadan kaldırmak için kullanılır.